Wat wij geloven

Artikelindex

 

Antwoorden op vaak gestelde vragen

Betekent dit dat we onze kerk beschouwen als de enige ware kerk?

Nee, we erkennen andere kerken als ware kerken van God als de fundamentele waarheden van de Bijbel door hen worden erkend. In andere woorden: de binding aan Gods waarheid bepaalt de mate van verbroedering of distantie en de samenwerking die we met andere kerken hebben.

Over hoe meer Bijbelse waarheden we overeenstemming hebben, des te nauwer zal de officiële relatie zijn. We houden ook nauwe contacten met gelijkgezinde reformatorische kerken in andere delen van de wereld en steunen hun zendingsactiviteiten.

Verder geloven we dat God Zijn kinderen heeft in een verscheidenheid van groeperingen over de hele wereld.

Waarom een kerk apart?

Deze vraag is zowel terecht als belangrijk. Er moet een reden zijn waarom onze gezinnen erediensten beleggen in de Gereformeerde Gemeente. Het antwoord heeft te maken met onze overtuiging van de Bijbelse waarheid. Wij baseren onze specifieke overtuiging op de Bijbel en nodigen wie maar wil uit om te onderzoeken hoe deze elke zondag wordt onderwezen.

We beseffen dat onze overtuiging aanzienlijk verschilt van de hoofdstroom in de Nederlandse kerken omdat we de Bijbel beschouwen als Gods onveranderlijke regel voor leven en geloof door alle tijden. We geloven dat hoewel onze culturele context van generatie tot generatie verschilt, Gods absolute waarheden tijdloos zijn. Wat 2000 jaar geleden zonde was, is nu ook nog zonde en zal dat zijn zolang als deze wereld bestaat. Wat vroeger de enige weg van redding was, is vandaag ook nog de enige weg van redding.

 

Copyright © 2016 Gereformeerde Gemeente Terneuzen.
Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Zo tellen we hoe vaak pagina's gebruikt worden.
X