Collecten

Bestelformulier Collectebonnen


 De collecten zijn, zo de HEERE wil en wij leven;

Vanaf Zondag 29 januari en de rest van week 5:
1e Diaconie; Scholen in het buitenland
2e Kerk
3e Extra; Kerk

Vanaf Zondag 5 februari en de rest van week 6:
1e Diaconie
2e Kerk
3e Extra; Landelijke kerkbouw

Vanaf Zondag 12 februari en de rest van week 7:
1e Diaconie
2e Kerk
3e Extra; Jeugdwerk eigen gemeente

Vanaf Zondag 19 februari en de rest van week 8:
1e Diaconie
2e Kerk
3e Extra; Plaatselijke evangelisatie

Op Donderdag 23 februari:
1e Diaconie
2e Kerk

Vanaf Zondag 26 februari en de rest van week 9:
1e Diaconie
2e Kerk
3e Extra; Emerituskas

Vanaf Zondag 5 maart en de rest van week 10, tot aan biddag:
1e Diaconie
2e Kerk
3e Extra; Kerk

Vanaf Donderdag 9 maart, biddag:
1e Diaconie
2e Kerk

Vanaf Zondag 12 maart en de rest van week 11:
1e Diaconie
2e Kerk
3e Extra; Kerk

Vanaf Zondag 19 maart en de rest van week 12:
1e Diaconie
2e Kerk
3e Extra; Onderhoud kerk

Vanaf Zondag 26 maart en de rest van week 13:
1e Diaconie; Werkgroep Vluchtelingen Terneuzen
2e Kerk
3e Extra; Kerk

Vanaf Zondag 2 april en de rest van week 14:
1e Diaconie
2e Kerk
3e Extra; Emerituskas

Op Vrijdag 7 april, Goede Vrijdag;
1e Diaconie
2e Kerk

Vanaf Zondag 9 april en de rest van week 10 (m.u.v. 2e pasen);
1e Diaconie; Bijzondere Noden
2e Kerk
3e Extra; Kerk

Op Maandag 10 april; 2e pasen;
1e Diaconie
2e Kerk

Vanaf Zondag 16 april en de rest van week 16:
1e Diaconie; Vakantieweken voor mensen met een beperking
2e Kerk
3e Extra; Kerk

 

Voor het overmaken van de collecte / gift met de Givt-app kunt onderstaande code scannen.

GIVT QR met opmaak 

Uiteraard blijft het ook mogelijk om via de bank uw bijdrage(n) over te maken t.n.v. de Gereformeerde Gemeente Terneuzen. Wij willen u verzoeken de daarvoor bestemde bankrekeningnummers te gebruiken:

Rekening diaconie / diaconale collecten:
ABN: NL39 ABNA 0511 1713 31
ING: NL92 INGB 0004 7431 19

Rekening kerk / collecten kerk en extra collecte:
ABN: NL83 ABNA 0511 1713 15
ING: NL55 INGB 0001 2895 18

Bij gift voor extra collecte niet vergeten het doel erbij te zetten.

De Heere zegene ook via deze weg ons en onze gaven.


ANBI en aftrekbaarheid van giften

Aangaande aftrekbaarheid hanteert de overheid de regel dat giften aan een ANBI aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting wanneer er aan twee voorwaarden voldaan wordt.
Ten eerste dienen giften giraal te gebeuren. Dit betekent dat contante giften niet aftrekbaar zijn, ook niet wanneer een kwitantie aan de gever overhandigd wordt.
Ten tweede moeten giften worden overgemaakt naar een bankrekening behorend bij een ANBI die staat geregistreerd bij de de belastingdienst.

Het vermelden van het ANBI koepelnummer van de Gereformeerde Gemeenten volstaat in dezen niet wanneer bijvoorbeeld een gift wordt overgemaakt naar een plaatselijke Gereformeerde Gemeente. Hiervoor moet het RSIN nummer ingevuld worden, voor onze gemeente is dat 8240 95 492

De giften met de GIVT-app zijn ook aftrekbaar. Met het overzicht wat u kunt downloaden kunt u uw aangifte invullen.


Voor zowel de kerk als de diaconie is de wekelijkse collecte een belangrijke en noodzakelijke inkomstenbron. Vanaf nu is het mogelijk om via een smartphone mee te doen met de collecten via Givt. Dit is een eenvoudige manier om te kunnen blijven geven aan de collecten.

Hiervoor is de Givt-app nodig die u kunt downloaden via www.givtapp.net/download (of via de App Store of Google Play).
Het is raadzaam om de app handleiding te lezen, of een kort introductiefilmpje te bekijken.
U kunt na het downloaden direct uw e-mailadres invoeren en beginnen met geven. Uw verdere registratie kunt u eventueel ook op een later moment doen. U betaalt dan per bank terwijl uw giften toch anoniem blijven. Giften blijven wel aftrekbaar. Onderaan deze pagina vind u meer informatie over Givt.

U kunt geven aan de collecte vanaf zondag tot en met de volgende zaterdag.

In de app kunt u ingeven hoeveel u wilt geven, met de knop collecte toevoegen kunt u tot een 3e collecte toevoegen. Zie deze uitleg of onderaan deze pagina.
De eerste collecte die u invult gaat naar Diaconie, druk dan op Collecte toevoegen voor de Kerk en nog eens op Collecte toevoegen voor de Extra collecte.


Hieronder ziet u hoe de collecten ingevuld dienen te worden. Wilt u voor een bepaald doel niets geven, dan laat u het bedrag op € 0 staan. De volgorde zoals het ingevuld wordt is, zoals de collecte zakken in de kerk doorgegeven worden. De eerste regel is altijd de diaconale collecte, tweede regel altijd voor de kerk, derde regel is altijd de extra collecte.

Givt app uitlegGivt app ingevuld


Meer informatie over Givt kunt u lezen op de site van Givt (met Handleiding) danwel bekijken met het downloaden van een korte  introductiefilm (de link: https://vimeo.com/398825744  en https://www.givtapp.net/hoe-geef-ik-met-givt). Ook de diakenen kunnen helpen.

U kunt over Givt lezen in (de digitale versie van) het Reformatorisch Dagblad van 18 december 2019 en van 19 maart 2020.

Aanmelden

Copyright © 2016 Gereformeerde Gemeente Terneuzen.
Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Zo tellen we hoe vaak pagina's gebruikt worden.
X