Verslag activiteiten JV -/+14

19-06-2021 “Laatste activiteit seizoen”

Na een bijzonder jaar waarin we door de omstandigheden bijna niet bij elkaar konden komen, hebben we toch nog het seizoen als groep kunnen afsluiten. Ook online waren er soms dingen mogelijk, maar gebleken is dat JV een sociaal samenkomen is met jongeren waarin de ontmoeting zeer belangrijk is. Dit hebben we als een groot gemis ervaren.

Op zaterdagmiddag 19 juni verzamelden we als JV bij de kerk om richting Walcheren te vertrekken. Bij Dishoek hebben we tandems gehuurd, waarop we vervolgens een mooie tocht over Walcheren hebben gefietst. Het was ook wel een middag met een dubbel gevoel. Zo’n laatste activiteit van een seizoen is het altijd afscheid nemen van de groep die de +/-14 JV verlaat. Maar gelukkig hebben ze de mogelijkheid om door te stromen naar de +16. We hebben ook afscheid genomen van drie leidinggevenden, namelijk Peter, Jaklien en Rianne. Namens allen hartelijk dank voor jullie drive en inzet.

Als standaard afsluiting van een buiten activiteit hebben we op het strand van Dishoek nog enkele spelletjes gedaan en heerlijk gebarbecued. Na een mooie middag en avond zijn we weer veilig thuisgekomen en kunnen we genieten van de vakantieperiode die aanstaande is.

Op deze laatste middag van het seizoen waren we ook bijzonder verblijd dat de drie ontstane vacatures weer ingevuld zijn. We heten Christa, Jan-Willem en Nanne hartelijk welkom en hopen als team het nieuwe seizoen na de vakantie weer te beginnen.

Allemaal een fijne en veilige vakantie en tot het nieuwe seizoen!

 

De leiding.

collage_foto_afsluiting_seizoen_2020-2021.jpg

 

-/+ 14 jeugdvereniging

Dit seizoen verandert er wat in de leiding, maar het belangrijkste blijft hetzelfde: met elkaar als jongeren en leiding rond de geopende Bijbel bezig zijn met van alles wat ons bezighoudt. Op vragen die leven, willen we proberen met elkaar, aan de hand van Gods Woord, antwoorden te vinden.
Een ander belangrijk onderdeel van de vereniging is natuurlijk de ontmoeting en het samen optrekken van de jongeren uit de gemeente. De indeling van de avonden blijft hetzelfde: we beginnen rond 20:00 uur, onder het genot van koffie, thee of fris met wat lekkers. Het bezinnende deel wordt per groep behandeld; alleen als er een gastspreker is, gebeurt ook dit gezamenlijk. Er wordt geopend, gezongen, het onderwerp behandeld en afgesloten. Het tweede gedeelte is vrijer. Er is frisdrank en chips verkrijgbaar en er worden activiteiten georganiseerd of een spel gedaan. Tijdens de avond worden er ook snacks verzorgd. We stoppen om 22:30 uur.

2020 09 12 Uitnodiging openingsuitje 1 

De data van de planning voor dit seizoen zien er DV als volgt uit:

za 12-09-2020  Openingsuitje
za 26-09-2020  JV-avond
za 10-10-2020  JV-avond
za 24-10-2020  JV-avond
za 07-11-2020  JV-avond
za 21-11-2020  JV-avond
vr 27-11-2020  Dropping
za 12-12-2020  JV-avond
za 09-01-2021  JV-avond
za 23-01-2021  JV-avond
za 06-02-2021  JV-avond
za 20-02-2021  JV-avond
za 06-03-2021  JV-avond
za 20-03-2021  JV-avond
za 02-05-2020  Sportavond
za 16-05-2020  Bondsdag
  12/15-05-2021  Kamp

   

Verslag JV-activiteiten:

14-12-2019 “Kunst in de kerk”

Het was deze keer niet druk, de jv-avond viel op dezelfde datum als een uitvoering van de koren. Het was een doe-avond, met een praktische invulling. Eerst hebben we in groepjes een Bijbelstudie gedaan, elk groepje over een andere tekst die te maken heeft met Advent. Daarna mocht er een kunstwerk gemaakt worden met als onderwerp de zojuist behandelde Bijbeltekst. Iedereen deed zijn best om zijn bijdrage te leveren met ideeën en praktische uitvoering. Het resultaat was de volgende zondag in de hal van de kerk te zien:

2019 12 14 222630329

De teksten zijn van links naar rechts:

Jesaja 11 : 1 “Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen.”

Maleachi 4 : 2 “Ulieden daarentegen die mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan…“

Openbaring 5 : 5 “… de Leeuw, Die uit de stam van Juda is, de Wortel Davids…”

Numeri 24 : 17 “Ik zal Hem zien, maar nu niet; ik zal Hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortgaan uit Jakob, en er zal een scepter uit Israël opkomen; …“

Genesis 3 : 15 “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar Zaad; Datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult Het de verzenen vermorzelen.”

29-11-2019 “Dropping: 75 jaar bevrijding”

Dit is een jaarlijks terugkerend evenement waar veel jongeren op afkomen. Ook deze keer waren er bijna 40 jongeren naar de Drieweg bij Zaamslag gekomen om mee te doen. Na de opening werd per groep van 6 personen informatie gegeven: jullie zijn nu in oorlogstijd, moeten in spertijd een Jood wegbrengen en bij de Otheense Kreek is een Engels vliegtuig neergestort, dus je kunt piloten tegenkomen. Zo kwam er snel spanning in het spel. De tocht ging over een heel modderige dreef naar de kreek, waar we met een bootje werden overgezet. Daarna oppassen voor patrouilles, richting Spui. Daar kregen we wat drinken, en dan verder door het natuurgebied via de Groenstaat richting Zaamslag. Er zaten veel ‘Duitsers’ onderweg, die onze persoonsbewijzen wilden zien, brrrr. Na een versnapering in Zaamslag, weer verder richting Reuzenhoek. Ook daar kwamen we nogal wat tegen onderweg! Op het eindpunt in Hoek van de Dijk werden we welkom geheten met heerlijke soep, die gemaakt was door een aantal ouders. En natuurlijk smaakt na zo’n tocht een broodje frikandel wel!

23-11-2019 “De taken van een diaken”

Deze avond kwam diaken Den Hollander ons iets vertellen over het ambt van diaken. Er zijn verschillende taken die behoren tot het ambt van diaken. Collecteren, het tellen van de collecte,geld besteden aan goede doelen en aan mensen in de gemeente die dat nodig hebben. Ook heeft hij verteld hoe het tot het ambt persoonlijk geroepen is. Hij ging  samen met de jongeren geld tellen van de vorige zondag. Het was een leerzame en gezellig avond. 

9-11-2019 “Wat betekent de kerk voor mij”

Deze gewone JV avond stond ook weer in het thema “Rondom de Eredienst” met als kerngedachte “Wat betekent de kerk voor mij”. Beide groepen hebben apart de bezinning gedaan. Dit hebben we op een open en interactieve manier gedaan. Rianne had de leiding bij de -14 en Willem bij de +14. Met een spiegel hebben we gereflecteerd op wat de kerk voor mij betekent. Hierbij kwamen mooie vragen en discussies los. Na de pauze hadden Stefan en Marilin een bingospel georganiseerd waarbij diverse opdrachten en vragen moesten worden uitgevoerd of beantwoord. Dit alles weer onder het genot van een hapje en een drankje. Deze gezellige avond was weer zo voorbij.

26-10-2019 “Wat doet een ouderling”

We hadden deze avond een gastspreker. Ouderling Overbeeke was bij ons om te vertellen wat het ambt van ouderling inhoudt. Bij de werkzaamheden hoort het toezichthouden op de gemeente en op de prediking, het huisbezoek en afvaardiging naar oa. classisvergaderingen. Ook belangrijk is het gebed voor de dienst om een zegen voor de dominee en gemeente te vragen. Hij vertelde zijn persoonlijke verhaal hoe hij tot het ambt van ouderling gekomen is. Hier werd met grote aandacht naar geluisterd, het was een waardevolle avond.

12-10-2019 “De Bethlehemkerk en het orgel”

Deze avond stond ook weer in het teken van ons jaarthema “Rondom de Eredienst”.  We hebben kennis gemaakt met ons kerkgebouw en een stukje geschiedenis. De -14 groep startte in de consistorie en +14 JV groep ging in de kerkzaal. Hier werd over beide zaken een en ander toegelicht. Na een klein half uur werden de groepen gewisseld. We mochten van de koster de psalmborden voor zondag gereed maken en moesten een Bijbelvers vanaf de preekstoel voorlezen. Opmerking van een jongere “De dominee ziet mij wel erg goed zitten!” Na de pauze heeft Geert ons uitleg gegeven over het kerkorgel. Dit was soms wel een beetje een technisch verhaal, maar heel leerzaam. Hij heeft ons ook een en ander laten horen. Als afsluiting hebben we samen diverse Psalmen en liederen gezongen rondom het orgel. We hadden deze avond een probleem, de avond was te snel voorbij.

28-09-2019 “In de kerk: hoe gaat de dienst”

De eerste gewone JV-avond hebben we samen nagedacht over de liturgie: wat gebeurt er allemaal in de kerkdienst, en wat betekent dat? Wat houdt het bijvoorbeeld in dat de dominee de zegen uitspreekt? Dat is niet zomaar een ‘formule’, maar de Heere spreekt tot ons! Zo zijn alle onderdelen gepasseerd, het was een leerzame avond. Na de pauze zijn de nieuwe jongeren ingewijd in de familie van de JV.

14-09-2019 Openingsuitje “Klimbos Brabantse Wal”

Het was vroeg verzamelen deze keer: al voor de middag kwamen we bij elkaar om het nieuwe seizoen te beginnen met een gezamenlijke activiteit. Voor we vertrokken kwamen we samen om een zegen te vragen voor het komende jaar. Alle aanwezigen hadden er zin in: lopen tussen de bomen op soms wel 10 meter hoogte! Het was een uurtje rijden naar Bergen op Zoom, maar dat was juist gezellig onderweg. Eerst kregen we een harnas aan, daarna instructies hoe we veilig vast en los moesten koppelen tijdens het klimmen. Na een oefenrondje onder toezicht van de instructeur waren we er klaar voor: omhoog! Het parcours werd steeds uitdagender… maar als het te hoog wordt, doe je gewoon het leukste stuk nog een keer. Rond half vijf zat onze klimtijd erop en vertrokken we naar natuurgebied De Markiezaat. Naast het bezoekerscentrum was een mooie plek om samen te eten en om te wandelen.

IMG 20190914 WA0013IMG 20190914 WA0007

 

Aanmelden

Copyright © 2016 Gereformeerde Gemeente Terneuzen.
Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Zo tellen we hoe vaak pagina's gebruikt worden.
X