Prikbord

Gemeente-zijn op een afstandje maar toch ook dichtbij.
Een pagina voor het gemeenteleven. Berichtjes kunnen per > mail < worden toegestuurd.

28-mei-2020 - Weer terug naar de kerk - richtlijnen

Voor de dienst op 2e Pinksterdag (9:30u) geldt voor de mensen die inmiddels zijn uitgenodigd het volgende (dit is gebaseerd op de instructie van deputaatschappen waar we eerder naar verwezen).

- bij binnenkomst kerk houd 1,5 m afstand
- handen ontsmetten bij de balie
- wacht tot koster u een plaats wijst
- jas niet ophangen maar meenemen in de kerk
- zingen mag alleen op gedempte toon
- er wordt niet gecollecteerd, graag uw gift via GIVT of bank
- kerk verlaten: Gangpad ouderlingenbank via zij-ingang
                      Gangpad diakenenbank via hoofd-ingang
- houd ook bij het verlaten van de kerk afstand
- ga direct naar huis

Op deze wijze wordt het bijwonen van de dienst verantwoord geacht, dus laten we ons hier aan houden. Bij deze eerste dienst leren we voor de volgende keren.
Laten we vooral uitzien naar een gezegende dienst -- zowel in de kerk als voor de luisteraars thuis. 

23-mei-2020 - Weer terug naar de kerk

Zoals u wel uit de media vernomen zult hebben, worden er voorbereidingen getroffen om weer kerkdiensten met meer mensen te mogen houden. In juni met maximaal 30 personen, vanaf juli met maximaal 100 personen. Dit wel onder voorbehoud van de ontwikkeling van de epidemie.
Diverse deputaatschappen en landelijke organisaties van kerken hebben uitgebreiden instructies en adviezen gegeven. Deze zijn trouwens in te zien op de pagina gergeminfo.nl. Er gelden dan allerlei voorwaarden en er moeten allerlei maatregelen genomen worden om veilig te kunnen samenkomen.

Wat onze gemeente betreft willen we met 30 mensen beginnen op 1 juni, dus 2e Pinksterdag. Gedurende de maand juni spreken we een paar dagen voor de diensten af met degenen die aan de beurt zijn om te komen. Er is geen crèche.

De volgorde van uitnodigen is per wijk en daarin op alfabet. We beginnen bij wijk 3, omdat wijk 1 en 2 nog naar de kerk konden komen op de laatste zondag dat we met meerderen mochten samenkomen.

Voor de mensen die mogen komen, gelden in de kerk allerlei instructies, maar daarover later meer.
 

14-mei-2020 - Begrafenisdienst dhr A. de Bruijne uit Axel

Van begrafenisondernemer De Ridder ontvingen we de opname van de rouwdienst en begrafenis van Adriaan de Brijne - De familie is akkoord met plaatsing op kerkomroep of site van de kerk.
Rouwdienst - Link
Begraafplaats - Link

12-mei-2020 - Bedankje

Voor de vele kaarten, brieven, telefoontjes en attenties ter gelegenheid van mijn 85e verjaardag zeg ik u allen, ook namens mijn man, zeer hartelijk dank.
Corrie Meertens-Wisse

 

7-mei-2020 - Bedankje

Beste gemeenteleden,
Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten, attenties, telefoontjes en emails met goede wensen ivm mijn verjaardag. Ik heb het zeer op prijs gesteld.
Het voelde zoals iemand tegen me zei: 'Uit het oog, maar niet uit het hart.' Het allerbeste toegewenst! Met vriendelijke groet,
Mw. Zippro

 

30-april-2020 - Bedankje

We willen iedereen hartelijk bedanken voor de felicitaties en goede wensen voor ons 50 jarig huwelijksjubileum. Hartelijkdank. Het heeft ons goed gedaan.
Jakob en Riet Bruch, Axel

 

26-april-2020 - Kerkdienst in een lege kerk

Eén plaatje zegt meer dan 1000 woorden. Quis non fleret. (Wie zou niet wenen.)Lege kerk 2020 04 26 verkleind

 

25-april-2020 - Orgelbespelingen

De wekelijkse orgelbespelingen worden nu voorafgaand aan de mediatie gehouden, tenzij anders aangegeven. De orgelbespeling begint om 19:00. De meditatie begint om 19:30. Maar het is dezelfde uitzending.

 

25-april-2020 - Telefoontjes

Van verschillende kanten horen we dat het meeleven in de gemeente via telefoontje of kaartje zeer gewaardeerd wordt. Het is heel fijn te merken dat we elkaar niet vergeten.

 

09-april-2020 - Collecteren via Givt

Nu we niet via de collectezak kunnen geven, wordt de Givt app beschikbaar gesteld. Zie de nieuwe pagina Collecten voor meer informatie. Tijdens de beelduitzending wordt een QR code getoond die naar de collecte voor onze gemeente verwijst. 

 

02-april-2020 - Verzoek om e-mailadressen

Omdat we in onze administratie graag de e-mailadressen van iedereen in onze gemeente willen hebben, verzoeken we iedereen (ook doopleden) om hun e-mailadres aan de scriba (M. Simons, zie gemeentegids) door te geven. We zien in deze tijd dat het belangrijk is dat we het e-mailadres van iedereen hebben. Bij voorbaat dank. Uw kerkenraad.

Aanmelden

Copyright © 2016 Gereformeerde Gemeente Terneuzen.
Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Zo tellen we hoe vaak pagina's gebruikt worden.
X